Velkommen til BerigoKvalitet


Standardiseringer kan være et besparende verktøy for å øke kvalitet og gi økt kundetilfredshet. Om det fokuserer på kvalitet med ISO9001, økt sikkerhet med ISO27001 eller begge - vi kan hjelpe, litt eller hele veien. 

 

Personvern - GDPR


Det er kjent at kommuner og andre offentlige etater må personvernombud. Så godt som alle må inngå forskjellige databehdandleravtaler. Dette krever ofte ny kompetanse og kan være tidkrevende å gjøre på en god måte. Våre kurs kan være din start til temaet, eller din fordypning. 

For deg som ønsker en profesjonell håndtering og sette dette ut til noen som har personvern og kvalitet som fokus, kan vi Berigo være din partner.